Ιστορικά Στοιχεία

Ιστορικά Στοιχεία Συλλόγου

Ο Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου 1984 όταν συγκεντρώθηκαν τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη στην αίθουσα της Αδελφότητας Σαμίων:

 • Λιβανιώ Βεργή
 • Γραμματική Βρανίκου
 • Βαγγέλης Ζαφείρης
 • Αμαλία Ζορμπά
 • Σοφία Ζορμπά
 • Ευάγγελος Ζορμπάς
 • Ιωάννα Καραθανάση
 • Κώστας Καραθανάσης
 • Νικόλαος Καρακωσταντής
 • Κλεάνθης Κιάσσος
 • Καλλιόπη Κιάσσου
 • Ουρανία Κουτσοδόντη
 • Μανώλης Κουτσοδόντης
 • Γιάννης Κυριακού
 • Γιώργος Κώνστας
 • Μανώλης Τζανετής
 • Ειρήνη Τσαλαπατάνη
 • Γιάννης Τσαλαπατάνης
 • Αδάμ Χαρτοφύλλης
 • Αγγέλα Χατζίνη
 • Νίκος Χατζίνης
 • Βελισσώ Χατζίνη
 • Κώστας Χατζίνης
 • Μανώλης Χατζίνης

Αφού ψηφίστηκαν τα 37 άρθρα του ιδρυτικού καταστατικού, εκλέχθηκε η πρώτη προσωρινή πενταμελής διοίκηση που αποτελείτο από τους εξής:

 • Πρόεδρος, Ιωάννα Καραθανάση
 • Αντι/πρόεδρος, Αγγέλα Χατζίνη
 • Γραμματέας, Γιάννης Τσαλαπατάνης
 • Ταμείας, Νικόλαος Καρακωσταντής
 • Σύμβουλος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Αδάμ Χαρτοφύλλης

Η προσωρινή διοίκηση έγραψε στο μητρώο του Συλλόγου 262 μέλη και πραγματοποίησε διάφορες εκδηλώσεις.

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 15/02/1984 – Νο1 (Προσωρινής Διοικήσεως)